Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kamionka  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Kamionka

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kamionka.

Mapa Geoportal Kamionka
Mapa z granicą gminy Kamionka

Dane urzędu

Urząd Miejski w Kamionceul. Lubartowska 1Kamionka, 21-132

Tel: 81 8527039

Fax: 81 8527058

Elektroniczna skrzynka podawcza: /4b556nkwfv/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@kamionka.pl

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Numer TERYT gminy Kamionka: 0608053

Witryna: www.kamionka.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Kamionki

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Kamionka to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Kamionka na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Kamionki, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Kamionki, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Kamionki

O projekcie Geoportal Kamionka

Geoportal Kamionka prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Kamionka, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Kamionka.

Dostęp do danych Geoportalu Kamionka

Jak powstał Geoportal gminy Kamionka?

Geoportal Kamionka powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kamionka, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Kamionka.

Geoportal Kamionka umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Kamionka oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Kamionka, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kamionka

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kamionka?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Kamionka ( EGIB gminy Kamionka);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ( Natura 2000 gminy Kamionka);
 • Rejestr MPZP gminy Kamionka (MPZP gminy Kamionka);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Kamionka;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Kamionka;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Kamionki.
Informacje na Geoportalu Kamionka

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kamionka?

Korzyści z Geoportalu Kamionka

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kamionka?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kamionka.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kamionka łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kamionce. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kamionki zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kamionka, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kamionka oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kamionka. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kamionki możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kamionki. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kamionka. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kamionka.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kamionce.

  Geoportal gminy Kamionka posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kamionka. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kamionce sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kamionka przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kamionce.

  W Geoportalu Kamionka przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kamionka. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kamionce. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kamionka zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kamionka, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kamionka oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kamionka.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kamionka. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kamionka są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kamionka podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kamionka.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kamionce. W Geoportalu gminy Kamionka udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kamionce wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kamionka.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kamionka. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Kamionka.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Kamionka, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Kamionka. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Kamionka.

 • Zabytki w gminie Kamionka

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Kamionka. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Kamionka oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Kamionka.

 • Informacje o wyborach w gminie Kamionka

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Kamionka. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Kamionka i wiele istotnych informacji.

Geoportal Kamionka dla mieszkańców

Geoportal Kamionka jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kamionka. Na mapie Kamionki sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kamionka mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kamionka. Korzystając z map Geoportalu gminy Kamionka w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kamionka są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kamionka dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kamionka dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu